Description

Xăm Nghệ Thuật tất cả thể loại, xăm che sẹo, sửa hình hư lỗi

Location
  • 842700, Trường Tây, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh, Vietnam

Email

artist_cdj@yahoo.com.vn

Phone Number

0908702040

Facebook Profile

https://www.facebook.com/Artist.Ny.tattoo/

Website

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008660860391