Description

Tập hợp những thợ xăm và những người đam mê tattoo Long An.

Location
Facebook Profile

https://www.facebook.com/tattoo.longan.xamnghethuat/

Website

https://www.youtube.com