Description

Cửa hàng xăm hình và xỏ khuyên cơ thể ga SUGAMO đi bộ 2 phút
Thợ xăm chuyên nghiệp kinh nghiệm nhiều năm ở Tokyo

Location
  • Shimonya, 南大塚3-52-10, Tokyo, Tokyo Prefecture 170-0005, Japan

Facebook Profile

https://www.facebook.com/110334793777122