Description

Đây là nơi chứng kiến sự trưởng thành của một anh chàng đam mê nghệ thuật xăm hình (Tattoo) mặc dù có rất nhiều khó khăn thử thách.

Phone Number

0911778914