Description

Chuyên design và thực hiện tất cả các thể loại tattoo , cover tattoo , piercing ....

Location
  • Quán Đạt, 16 Truong Dinh St., Dist. 3, Quận 3, Ho Chi Minh City 722900, Vietnam

Phone Number

0909448465

Facebook Profile

https://www.facebook.com/1091634904199140