Description

Cuộc đời bộn bề những lo toan, những niềm vui chóng tàn, hay những muộn phiền day dứt.
Cuộc sống có nhiều đam mê, cũng có nhiều lựa chọn.
Tôi chọn xăm !

Location
  • Gạt Tàn Store 03 Trần Hữu Tước, 03 Trần Hữu Tước, Dong Da, Hanoi 115300, Vietnam

Email

ghozkart@gmail.com

Phone Number

0968289991

Website

https://www.facebook.com/ghozk