Description

*Nhận order tất cả các thương hiệu nổi tiếng thế giới
*Order hàng hiệu phổ thông từ UK và TBN
*Nói không với FAKE !!!

Location
Email

mr.pinktattoo@facebook.com

Phone Number

0914928668

Facebook Profile

https://www.facebook.com/Damiano.Pinktattoo/