Description

DA
- Nơi bạn sẽ được trải nghiệm dịch vụ Xăm & Khuyên tốt nhất
- Nơi bạn cảm thấy sự gần gũi, thân thiện nhưng không thiếu sự chuyên nghiệp giữa những người làm nghệ thuật trên da
Các bạn hãy đến và cảm nhận cùng DA
------------------

Location
  • Yamaha 74 Khâm Thiên, 74 Khâm Thiên, Dong Da, Hanoi 115800, Vietnam

Phone Number

0916116203

Website

http://facebook.com/dainkstudio