Description

Cửa hàng quần áo và hình xăm .

Location
  • Ðông Quang Catholic Church, Tan Hung Thuan, Quận 12, Ho Chi Minh City 730000, Vietnam

Phone Number

+84945619969

Facebook Profile

https://www.facebook.com/Clothing-Tattoo-Shop-420845381786987/